Corona maatregelen

Update 05/04/2020

De belangrijkste gevolgen op een rij:

Nieuwe maatregelen:
Er zijn geen nieuwe maatregelen aangekondigd. De huidige maatregelen zijn verlengd tot 28 april. Dit betekent dat alle verenigingslocaties minimaal tot deze datum gesloten blijven.

Verboden toegang:
De vereniging blijft voorlopig gesloten. Daarom heeft de gemeente op de toegangspoort een ‘Verboden toegang’ bordje geplaatst. Dit toegangsverbod geldt voor iedereen, behalve voor de mensen die het terrein betreden voor noodzakelijk beheer/onderhoud. Geldende regels van maximaal drie mensen tegelijk en met inachtneming van de onderlinge afstand van 1,5 meter blijven van kracht.

Ondersteuning bij huurplichten:
De gemeente heeft besloten om de huur van onze accommodatie vrij te stellen. Dit blijft van kracht zolang verenigingen gesloten moeten blijven en geen activiteiten mogen organiseren. Hoe dit er in de praktijk uit komt te zien, is nog niet helemaal uitgewerkt.

Compensatie via het noodloket:
De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) (ook wel het noodloket genoemd) geldt ook voor sportverenigingen. Er kan onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling worden gedaan. Deze eenmalige tegemoetkoming van €4.000 is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of verantwoord te worden. Er gelden wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Het bestuur heeft inmiddels de procedure voor compensatie ingezet.

Betaalregeling en kosteloze lening:
Vanuit de gemeente wordt verenigingen ook uitstel en/of de mogelijkheid om een betaalregeling te treffen als het gaat om belastingen of gemeentelijke heffingen geboden.

Blijf in beweging:
Vanuit de gemeente wordt aangemoedigd om onze leden in beweging te houden. Heb je ideeën hiervoor? Deel ze met ons! Wij kunnen de gemeente benaderen voor eventuele ondersteuning waar mogelijk.

Voor vragen kunt u de volgende instanties benaderen:
 – Persoonlijke gezondheidsklachten: bel dan met de huisarts
 – Besmetting onder leden van de club: kijk op de website van de GGD
 – Landelijk algemeen advies: volg de website van de RIVM en Rijksoverheid
 – Landelijk advies voor sportverenigingen: kijk op de website van NOC*NSF of van de VSG (vereniging sport & gemeenten)
 – Sportspecifiek advies: benader de eigen sportbond
 – Maatregelen in Nissewaard: kijk hiervoor op www.nissewaard.nl/corona
 – Maatregelen van/voor spikes: kijk hiervoor op www.hsvspikes.nl/corona-maatregelen

  • Persoonlijke gezondheidsklachten: bel dan met de huisarts
  • Besmetting onder leden van de club: kijk op de website van de GGD
  • Landelijk algemeen advies: volg de website van de RIVM en Rijksoverheid
  • Landelijk advies voor sportverenigingen: kijk op de website van NOC*NSF of van de VSG (vereniging sport & gemeenten)
  • Sportspecifiek advies: benader de eigen sportbond
  • Maatregelen in Nissewaard: kijk hiervoor op www.nissewaard.nl/corona
  • Maatregelen van/voor spikes: kijk hiervoor op www.hsvspikes.nl/corona-maatregelen

Nieuwe corona maatregelen

Weer een bericht met onheil en Corona. Helaas ontkomen we er niet aan. HSV Spikes heeft diverse brieven van de gemeente ontvangen, een mail van de bond en veel, heel veel, apps. Maar helaas kon de algemene ledenvergadering nog niet plaatsvinden. Op zich geen heel grote ramp want de grootste stemming is in het najaar maar toch jammer omdat we eindelijk konden berichten dat het huidige beleid geleid heeft tot zwarte cijfers. Het mocht ook wel tijd worden. Er wordt niet direct winst gemaakt maar we warenop de goede weg, en nu dit.

Door beslissingen buiten onze invloedsfeer mogen we niet bijeenkomen, niet trainen, geen wedstrijden spelen, geen klaverjasavonden beleven, geen sliptong eten en geen toernooien organiseren. Kortom, alles waar de club inkomsten van krijgt en waar de leden plezier van hebben, is stilgelegd. Voorlopig stoppen we, in navolging van vele andere clubs en sporten, met de organisatie van op stapel staande activiteiten. Zo is de Eastercup al gesneuveld maar zal ook het Peoples Choice toernooi, het Bedrijvensoftbaltoernooi en het Gehaktballentoernooi afgezegd worden. Wellicht nog het allervervelendst is het stoppen met het organiseren van het Herman Smit Jeugdhonkbal toernooi. Er zal later nog een herijking van deze beslissing komen maar op dit moment is het helaas niet anders.

Hoewel de bond zich hult in gemeenplaatsen en de gemeente vooruitloopt op het meest zwarte scenario en noodfondsen vormt, wilt uw bestuur op dit moment niet voor de fanfare uitlopen en nu rustig wachten op wat komen gaat. Dat betekent dat we gewoon bond en club-contributies gaan innen. Zonder inkomsten is er immers geen club en zonder club geen honk- of softbal. Aan het eind van dit seizoen, als dat nog gaat plaatsvinden, zullen we dan beslissen of en hoeveel we van de contributie kunnen teruggeven voor gemist spelplezier. Hiervoor zijn we namelijk afhankelijk van de beslissingen van bond, gemeente en nutsbedrijven in hoeverre de lopende kosten betaald, gematigd of kwijtgescholden zullen worden. Pas dan kunnen we de rekening opmaken en beslissingen nemen.

Ondertussen zullen we bekijken of bijvoorbeeld bederfelijke voorraden geschonken kunnen worden aan de voedselbank en stellen we investeringen, zoals het vervangen van de weggewaaide glijbaan, voorlopig uit. Wellicht zijn er nog andere ideeën. Stuur het maar naar info@hsvspikes.nl en we kijken er naar. Ondertussen heeft de technische commissie al wat thuis train ideeën gestuurd zodat we actief kunnen blijven.

Vanuit het bestuur sturen we de wens dat iedereen gezond blijft, denk aan elkaar, wij denken aan jullie….en was je handen.

Uw bestuur

Corona maatregelen

Met betrekking tot de maatregelen in verband met Covid-19 heeft het bestuur besloten de diverse richtlijnen te volgen.

De KNBSB heeft besloten alle oefenwedstrijden tot 31 maart, waarvoor KNBSB-officials aangesteld waren, af te gelasten. Daarnaast adviseert de KNBSB verenigingen om oefenwedstrijden die zij zelf ingepland hadden af te gelasten of uit te stellen.

De gemeente Nissewaard heeft alle accommodaties, waarvan zij (economisch) eigenaar is (dus ook ons complex), te sluiten. Dit betekend dat de velden en de kantine op slot zijn en alle activiteiten zijn gecanceld of zullen worden verplaatst.

Dit betekend dat ook de Algemene Leden Vergadering zal worden verplaatst. Gekeken wordt nog of decharge aan het bestuur en in het bijzonder aan de penningmeester kan worden gegeven na het delen van de mening van de kascommissie met de leden.

Conform de maatregelen vanuit de overheid zullen deze maatregelen tot en met 6 April 2020 van toepassing zijn, tenzij de actualiteit hierin aanpassingen vordert.