Commissies

Spikes heeft diverse commissie. Deze commissies houden zich bezig met verschillende activiteiten en worden gevormd door de leden zelf. Zij hebben een belangrijke functie binnen onze vereniging en zijn een belangrijk adviesorgaan voor het bestuur.

Op dit moment zijn er verschillende commissies actief:

  • Technische commissie

De technische commissie is verantwoordelijk voor alle technische (spel) zaken binnen de vereniging. Van teamindelingen tot evt aantrekken van coaches, organiseren van clinics of begeleiden van nieuwe scheidsrechters.
Heeft u vragen of suggesties voor de technische commissie dan kunt u mailen naar technischecommissie@hsvspikes.nl

  • Toernooi commissie

Onze toernooicommissie organiseert grote toernooien voor de teams of vereniging. Het Herman Smit jeugd toernooi, bedrijven softbal toernooi, midsummernight; Het zijn een paar voorbeelden van toernooien die door de commissie wordt georganiseerd.
Heeft u vragen of wilt u de commissie helpen? mail: toernooicommissie@hsvspikes.nl

  • Evenementencommissie

De evenementencommissie organiseert alle niet honkbalgerelateerde events zoals End-of-season party, Klaverjassen.
Op dit moment wordt deze commissie niet bezet.
Vind jij het leuk om evenementen te organiseren? MELD JE DAN NU AAN!!

  • Veldcommissie

De velden en gebouwen op ons complex worden onderhouden door de veldcommissie. De veldcommissie organiseert dagen waar samen met leden het veld wordt onderhouden en is dus niet zelf verantwoordelijk om het gras te maaien of de kozijnen te verven.
Spikes zoekt met spoed vrijwilligers die deze commissie zouden willen aanvullen.

  • Kantine commissie

De kantinecommissie zorgt voor de bezetting van de kantine tijdens de trainingen en wedstrijddagen. Dat betekend niet dat de commissieleden zelf achter de bar staan, maar dat er bezetting is.
We kunnen hier zeker nog hulp bij gebruiken

Wil je helpen in de kantine tijdens wedstrijd- of trainingsdagen? Meld je dan nu aan via kantine@hsvspikes.nl

  • Kascontrole commissie

De kascontrolecommissie controleert 1x per jaar de financiele administratie van de vereniging. Zij controleert het bestuur op de financiele positie van de vereniging en legt verantwoording af aan de leden. Dit is vastgelegd in de statuten van HSV Spikes. De leden van deze commissie worden door de leden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering.