Nieuwe benaming jeugdcompetities

De naamgeving van de jeugdcompetities in het honkbal en softbal worden per 2022 aangepast:
• U12 (kinderen tot en met 12 jaar) in plaats van pupillen
• U15 (jongeren tot en met 15 jaar) in plaats van aspiranten
• U21 (jongeren tot en met 21 jaar) in plaats van junioren


De leeftijd die een speler of speelster heeft voor 1 oktober in het betreffende seizoen is leidend voor de competitie waarin hij of zij actief is.

De aanpassing, op basis van het voorstel van de projectgroep Aantrekkelijk Aanbod, zorgt dat de competities een duidelijker meer herkenbare benaming krijgen voor onder meer potentiële jeugdleden en hun ouders, en in onze interne en externe communicatie. Daarnaast is het in lijn met de communicatie van onze internationale collega’s van de WBSC (Europe).

Pilots in 2022

In het kader van het project ‘Aantrekkelijk aanbod’ wil de KNBSB in nauwe samenwerking met de verenigingen de competities aantrekkelijk voor zowel deelnemers als verenigingen.
Voor 2022 staan drie pilots op de rit:
1. Jeugd softbal – de pilot softbal U15 competitie die afgelopen jaar heeft gedraaid, breiden we na een positieve evaluatie uit naar de U12 klasse. De feedback uit de evaluatie nemen we vanzelfsprekend mee, waardoor de pilot in iets aangepaste vorm van start gaat. Lees hier meer over de (aanpassingen in de) pilot.

2. Honkbal Eerste Klasse U12 – een nieuwe pilot op initiatief van een aantal coaches uit deze competitie en in samenspraak met coaches en technische commissies van de andere teams en de KNBSB, om te zorgen dat meer teams zich kunnen inschrijven voor de competitie 2022 en de Eerste Klasse een aantrekkelijke en uitdagende competitie blijft voor talentvolle spelers. Lees op de website welke basisregels voor 2022 gelden. Gedurende het seizoen worden de aanpassingen goed gemonitord en vervolgens geëvalueerd. Tegelijkertijd gaan de Bond met de coaches aan de slag voor lange termijn oplossingen.

3. Pilot Slowpitch Softbal Tweede Klasse vrije inschrijving. In 2021 hebben we een succesvolle COED Slowpitch Softbal gedraaid. Zes teams hebben meegedaan en dankzij corona en slecht weer uiteindelijk maar drie speelweekenden kunnen spelen. De pilot is met de teams geëvalueerd enthousiast ontvangen en heeft het veel nieuwe leden opgeleverd. De zes deelnemende teams hebben aangegeven komend jaar weer mee te willen doen. Voor volgend jaar wordt de pilot uitgebreid met een Tweede Klasse met vrije inschrijving. Lees meer op de website.

Scroll naar boven