KNBSB Bondsbestuur treedt af

Van KNBSB website.

22 maart 2023

Het voltallige Bondsbestuur van de KNBSB heeft besloten af te treden. Interne spanningen binnen het bestuur liggen aan het besluit ten grondslag. De beslissing wordt tijdens het voorjaarscongres officieel, tot die tijd is het bestuur demissionair.

Er is gedurende het jaar 2022 een aantal keren binnen het bestuur geƫvalueerd en specifiek stilgestaan bij de effectiviteit van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de directie. Dit gebeurde onder meer naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de functie van de Technisch Directeur.

In december hebben de eerder genoemde evaluaties geleid tot spanningen binnen het bestuur. Met ondersteuning van de Commissie van Toezicht is gezocht naar een oplossing. Helaas heeft dit niet geleid tot een werkbare situatie en als gevolg van de ontstane situatie leggen alle bestuursleden per voorjaarscongres 2023 hun functie neer. Tot die tijd is het bestuur demissionair.

De leden worden tijdens het voorjaarscongres opgeroepen kandidaten aan te dragen voor een nieuw te vormen bestuur. Tevens gaan directie en Commissie van Toezicht zoeken naar kandidaat bestuursleden. De vacatures zullen binnenkort op de KNBSB website en communicatiekanalen worden gepubliceerd.

Ingevolge de richtlijnen van NOC*NSF dient het bestuur van een sportbond per 2024 voor maximaal 70% te bestaan uit personen van hetzelfde geslacht.

Voor vragen betreffende dit bericht kunt u zich wenden tot Algemeen Directeur, Stefaan Eskes

Scroll naar boven